Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đồng tính giả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
:: Theo mình nghĩ chắc không. Mình đoán chỉ có người Việt trên đỉnh cao của văn minh nhân loại mới phát minh ra được những từ siêu việt như vầy. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 07:48, ngày 3 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 
Thuật ngữ này hoàn toàn không có trong kiến thức nghiên cứu về LGBT của nhân loại, hoàn toàn không có nền tảng của khoa học hỗ trợ mà chỉ là phát biểu theo "quan điểm" của một số ông Việt Nam. Không đủ tư cách để tồn tại như một khái niệm khoa học. Đề nghị xóa bài viết này.[[Thành viên:Phungutdoan|Phungutdoan]] ([[Thảo luận Thành viên:Phungutdoan|thảo luận]]) 13:17, ngày 3 tháng 8 năm 2015 (UTC)
80

lần sửa đổi