Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đồng tính giả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thuật ngữ này hoàn toàn không có trong kiến thức nghiên cứu về LGBT của nhân loại, hoàn toàn không có nền tảng của khoa học hỗ trợ mà chỉ là phát biểu theo "quan điểm" của một số ông Việt Nam. Không đủ tư cách để tồn tại như một khái niệm khoa học.
 
Người viết bài này ai cũng đoán được là ai. Thực chất chỉ có phát biểu ("quan điểm" chứ không phải "nghiên cứu") của một vài ba "tiến sĩ giấy" Việt Nam nhưng được copcopy thêm một số đoạn không liên quan POV ở mấy bài "đồng tính luyến ái", "hôn nhân đồng giới" vào.
 
Do đó, đề nghị xóa bài viết này.[[Thành viên:Phungutdoan|Phungutdoan]] ([[Thảo luận Thành viên:Phungutdoan|thảo luận]]) 13:17, ngày 3 tháng 8 năm 2015 (UTC)
80

lần sửa đổi