Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá vô địch quốc gia 2015”

{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=SHB Đà Nẵng |10|13|13|14|14|12|12|12|11|8|8|8|8|8|9|9|9|9|9|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Đồng Nai |11|14|14|12|12|13|14|14|14|13|13|13|13|14|14|14|14|14||||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Đồng Tháp |14|12|9|9|11|9|10|9|10|12|12|10|11|10|10|11|11|10|11|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Đồng Tâm Long An |7|3|6|6|5|4|4|5|3|6|6|6|6|3|5|6|5|7|4|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Hà Nội T&T |8|4|5|5|7|6|8|8|8|9|9|9|9|9|8|8|8|5|5|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Hải Phòng |2|2|2|2|1|3|3|4|6|5|5|4|4|5|3|3|3|3|3|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Hoàng Anh Gia Lai |3|5|10|10|8|10|11|10|12|11|11|12|12|12|13|13|12|13||||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Sanna Khánh Hòa |12|7|7|7|9|8|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|6|4|6|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Sông Lam Nghệ An |13|9|8|8|10|7|6|6|4|2|2|3|5|6|4|5|4|6|7|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=QNK Quảng Nam |8|11|12|11|6|11|9|11|9|10|10|11|10|11|11|10|10|11|10|||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Than Quảng Ninh |4|6|3|3|3|2|2|2|5|3|3|8|3|4|6|4|7|8||||||||}}
{{Fb rbr t pos |p=2 |rp=13 |r=14 |t=Thanh Hóa |5|8|4|4|4|5|5|3|2|4|4|2|2|2|2|1|1|2|2|||||||}}
Người dùng vô danh