Khác biệt giữa các bản “Đoàn Trí Hưng”

không có tóm lược sửa đổi
Về sau, ông đã dùng công phu Nhất Dương Chỉ của mình cứu sống [[Hoàng Dung]] nhưng nhờ có khẩu quyết của [[Cửu Âm chân kinh]] mà không bị tổn hao công lực. Cuối cùng trên đỉnh [[Hoa Sơn]], Nhất Đăng đại sư đã làm Cừu Thiên Nhận giác ngộ, khiến y tự nguyện quy y, lấy hiệu là Từ Ân.
 
Tiếp tục sang tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ, Nhất Đăng Đại Sư (hay [[Đoàn Trí Hưng|Đoàn Hoàng Gia]]) lại xuất hiện giúp [[Tiểu Long Nữ]] khi này đang bị trọng thương kéo dài cuộc sống rồi cùng sư đệ của mình đến [[Tuyệt tình cốc]] để tìm thuốc giải độc [[Hoa tình]].
 
Cuối truyện, ông, Chu Bá Thông và Anh Cô hoá giải những oán hận trước đây, tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành [[Tương Dương]].
Người dùng vô danh