Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Quyết”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
Từ năm 1977 đến năm 1991, là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương.
 
Từ năm 19871976 dến năm 1991, ông liên tục là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV, V, VI; [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng]] khoá VI.
 
Ông cũng là đại biểu Quốc hội khoá IV, V, VI. Ông được bầu làm [[Phó Chủ tịch nước Việt Nam|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước]] khoá VI.
Người dùng vô danh