Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Các loại lịch”

không có tóm lược sửa đổi
{| class="infobox hlist" cellpadding="3" style="width:20em;"
! style="text-align:center; background:#dfdfefccccff;" colspan="2"| {{tnavbarNavbar-header| [[Lịch]]|Các loại lịch}}
|-
| style="text-align:center; background:#dfdfefddddff; font-size:95%;" colspan="2"| ([[Danh sách các loại lịch|danh sách]])
|-
! style="background:#dfdfefddddff;" rowspan="3"| Rộng rãi
| style="font-size:95%;"|
|| <small> [[Đánh số năm thiên văn|Thiên văn]] • [[Lịch Gregorius|Gregorius]] • [[Lịch Hồi giáo|Hồi giáo]] • [[Ngày tuần ISO|ISO]]
* [[Đánh số năm thiên văn|Thiên văn]]
* [[Lịch Gregorius|Gregorius]]
* [[Lịch Hồi giáo|Hồi giáo]]
* [[Ngày tuần ISO|ISO]]
|-
| style="background:#dfefdfe6e6ff;"| <small>Các kiểu lịch</small>
|-
| style="font-size:95%;"|
|| <small> [[Âm dương lịch|Âm dương]] • [[Dương lịch|Dương]] • [[Âm lịch|Âm]]
* [[Âm dương lịch|Âm dương]]
* [[Dương lịch|Dương]]
* [[Âm lịch|Âm]]
|-
| colspan="2"|
----
|-
! style="background:#dfdfefddddff;" rowspan="5"| Hạn hẹp
| style="font-size:95%;"|
|| <small>[[Lịch Assyria|Assyria]] • [[Lịch Armenia|Armenia]] • [[Lịch Attica|Attica]] • [[Lịch Aztec|''Aztec'']] ([[Tonalpohualli]] &ndash; [[Xiuhpohualli]]) • [[Lịch Babylon|Babylon]] • [[Lịch Bahá'í|Bahá'í]] • [[Lịch Bengal|Bengal]] • [[Lịch Berber|Berber]] • [[Bikram Samwat]] • [[Phật lịch|Phật]] • [[Lịch Celt|Celt]] • [[Lịch Trung Quốc|Trung Quốc]] • [[Lịch Alexandria|Alexandria]] • [[Lịch Ai Cập|Ai Cập]] • [[Lịch Ethiopia|Ethiopia]] • [[Lịch Cộng hòa Pháp|Calendrier Républicain]] • [[Lịch Đức|Đức]] • [[Lịch Do Thái|Do Thái]] • [[Lịch Hellenic|Hellenic]] • [[Lịch Hindu|Hindu]] • [[Lịch quốc gia Ấn Độ|Ấn Độ]] • [[Lịch Iran|Iran]] • [[Lịch Ireland|Ireland]] • [[Lịch Nhật Bản|Nhật Bản]] • [[Lịch Java|Java]] • [[Juche#Lịch|Juche]] • [[Lịch Julius sửa đổi|Julius mới]] • [[Lịch Triều Tiên|Triều Tiên]] • [[Lịch Litva|Litva]] • [[Lịch Malayalam|Malayalam]] • [[Lịch Maya|''Maya'']] ([[Tzolk'in]] &ndash; [[Haab']]) • [[Lịch Dân quốc|Dân quốc]] • [[Lịch Nanakshahi|Nanakshahi]] • [[Nepal Sambat]] • [[Lịch Bali|Pawukon]] • [[Lịch Pentecontad|Pentecontad]] • [[Lịch Rapa Nui|Rapa Nui]] • [[Lịch La Mã|La Mã]] • [[Lịch Rumi|Rumi]] • [[Lịch Xô viết|Xô viết]] • [[Lịch Tamil|Tamil]] • ''Thái'' ([[Âm lịch Thái|Âm]] &ndash; [[Dương lịch Thái|Dương]]) • [[Lịch Tây Tạng|Tây Tạng]] • [[Lịch Myanma truyền thống|Myanma]] • [[Lịch Việt Nam|Việt Nam]] • [[Lịch Xhosa|Xhosa]] • [[Lịch Zoroaster|Zoroaster]]
* [[Lịch Assyria|Assyria]]
* [[Lịch Armenia|Armenia]]
* [[Lịch Attica|Attica]]
* [[Lịch Aztec|''Aztec'']]
** [[Tonalpohualli]]
** [[Xiuhpohualli]]
* [[Lịch Babylon|Babylon]]
* [[Lịch Bahá'í|Bahá'í]]
* [[Lịch Bengal|Bengal]]
* [[Lịch Berber|Berber]]
* [[Bikram Samwat]]
* [[Phật lịch|Phật]]
* [[Lịch Celt|Celt]]
* [[Lịch Trung Quốc|Trung Quốc]]
* [[Lịch Alexandria|Alexandria]]
* [[Lịch Ai Cập|Ai Cập]]
* [[Lịch Ethiopia|Ethiopia]]
* [[Lịch Cộng hòa Pháp|Calendrier Républicain]]
* [[Lịch Đức|Đức]]
* [[Lịch Do Thái|Do Thái]]
* [[Lịch Hellenic|Hellenic]]
* [[Lịch Hindu|Hindu]]
* [[Lịch quốc gia Ấn Độ|Ấn Độ]]
* [[Lịch Iran|Iran]]
* [[Lịch Ireland|Ireland]]
* [[Lịch Nhật Bản|Nhật Bản]]
* [[Lịch Java|Java]]
* [[Juche#Lịch|Juche]]
* [[Lịch Julius sửa đổi|Julius mới]]
* [[Lịch Triều Tiên|Triều Tiên]]
* [[Lịch Litva|Litva]]
* [[Lịch Malayalam|Malayalam]]
* [[Lịch Maya|''Maya'']]
** [[Tzolk'in]]
** [[Haab']]
* [[Lịch Dân quốc|Dân quốc]]
* [[Lịch Nanakshahi|Nanakshahi]]
* [[Nepal Sambat]]
* [[Lịch Bali|Pawukon]]
* [[Lịch Pentecontad|Pentecontad]]
* [[Lịch Rapa Nui|Rapa Nui]]
* [[Lịch La Mã|La Mã]]
* [[Lịch Rumi|Rumi]]
* [[Lịch Xô viết|Xô viết]]
* [[Lịch Tamil|Tamil]]
* ''Thái''
** [[Âm lịch Thái|Âm]]
** [[Dương lịch Thái|Dương]]
* [[Lịch Tây Tạng|Tây Tạng]]
* [[Lịch Myanma truyền thống|Myanma]]
* [[Lịch Việt Nam|Việt Nam]]
* [[Lịch Xhosa|Xhosa]]
* [[Lịch Zoroaster|Zoroaster]]
|-
| style="background:#dfefdfe6e6ff;"| <small>Các kiểu lịch</small>
|-
| style="font-size:95%;"|
|| <small>[[Lịch Run|Run]] • [[Lịch Trung Mỹ|''Trung Mỹ'']] ([[Lịch đếm dài Trung Mỹ|Đếm dài]] &ndash; [[Lịch Vòng tròn|Vòng tròn]])
* [[Lịch Run|Run]]
* [[Lịch Trung Mỹ|''Trung Mỹ'']]
** [[Lịch đếm dài Trung Mỹ|Đếm dài]]
** [[Lịch Vòng tròn|Vòng tròn]]
|-
| style="background:#dfefdfe6e6ff;"| <small>Lịch Kitô giáo</small>
|-
| style="font-size:95%;"|
||<small>[[Lịch Julius|Julius]] • [[Năm phụng vụ]] ([[Lịch phụng vụ Chính thống giáo Đông phương|Chính thống giáo]]) • [[Lịch các thánh]]</small>
* [[Lịch Julius|Julius]]
* [[Năm phụng vụ]]
||<small>[[Lịch Julius|Julius]] •** [[Năm phụng vụ]] ([[Lịch phụng vụ Chính thống giáo Đông phương|Chính thống giáo]]) • [[Lịch các thánh]]</small>
* [[Lịch các thánh]]
|-
! style="background:#dfdfefddddff;" | Hiếm dùng
| style="font-size:95%;"|
|<small>[[Lịch Darius|Darius]] • [[Lịch Discordia|Discordia]]</small>
* [[Lịch Darius|Darius]]
|<small>[[Lịch Darius|Darius]] •* [[Lịch Discordia|Discordia]]</small>
|-
! style="background:#dfdfefddddff;" | Thể &nbsp;hiện và ứng &nbsp;dụng
| style="font-size:95%;"|
|<small>[[Lịch vĩnh cửu]] • [[Lịch vạn niên]] • [[Lịch bàn]] • [[Lịch treo tường]] • [[Lịch kinh tế]]</small>
* [[Lịch vĩnh cửu]]
* [[Lịch vạn niên]]
* [[Lịch bàn]]
* [[Lịch treo tường]]
* [[Lịch kinh tế]]
|-
|}<noinclude>
[[Thể loại:TiêuBản bảnmẫu thờiThiên gian và lịch|{{PAGENAME}}văn]]
[[Thể loại:Lịch|Bản mẫu:Các loại lịch, Tiêu bản]]
</noinclude>