Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
Hiện tại, tôi đang tham gia [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]] của Wikipedia tiếng Việt, đóng góp mảng [[Seinen]] manga, mong mọi người sẽ góp ý thêm tại trang thảo luận để tôi có thể hoàn thiện bài viết.
{{Danh sách thu gọn| title = 1 vài đóng góp trên [[Wikipedia|Wiki]]|
 
===Anime, manga===
{{refbegin|2}}
 
{{refend}}
 
===Linh tinh===
{{refbegin|2}}