Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
*[[Giải Grammy cho Bài hát Rock hay nhất]]
 
{{refend}}
{{showhidden|Từ từ rồi tính :D |
*[[Oreimo]]{{•}}[[Angel Sanctuary]]{{•}}
*[[Thị trấn Roswell]]{{•}}[[Chiếc nhẫn hồng ngọc (1997)]]{{•}}
}}
{{refend}}
{{Cob}}