Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
{{Trang thành viên}}
<span style="position:absolute;top:21.5cm8cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|link=XXXHOLiC#Nhân vật|450px]]</span>
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>