Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>
 
{|
----
 
 
<center>{{cquote|
;If you believe in it, it is real, if you do not, it is fiction...|||''Ichihara Yūko'' <sup>XXX Holic</sup>}}</center>
}}</center>
 
----
|}
 
{{boxboxtop|
<td style="width: auto; padding-left: 10px; vertical-align: top;">
<div>
 
 
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #FFFFFC"
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Hình ảnh}}
|}
 
 
</div>