Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
{{Trang thành viên}}
<span style="position:absolute;top:1.2cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|link=XXXHOLiC#Nhân vậtspecial:random|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is hitsuzen.]]</span>
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>
 
 
<center>{{cquote|
;If you believe in it, it is real, if you do not, it is fiction...|||''Ichihara Yūko'' <sup>[[XXXHOLiC|XXX Holic]]</sup>}}</center>
 
----
{{boxboxbottom}}
 
<div align=centerleft>
<div style="width: 1200px; max-width: 100%;">
 
<div style="position: relative; margin-bottom: 20px; padding: 10px 20px; overflow: hidden; background: white; -webkit-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;">
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: 100%;">
 
<tddiv style="widthposition: 15%absolute; padding-rightwidth: 10px15%; vertical-align: top;">
<div>
 
<!-- calendar -->
 
</div>
 
</td>
<td style="width: auto; padding-left: 10px; vertical-align: top;">
<div>
 
 
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #FFFFFC"
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Hình ảnh}}
|}
 
 
</div>
</td>
</table>
 
----
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: 100%;">
<div>
----
 
 
Hiện tại, tôi đang tham gia [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]] của Wikipedia tiếng Việt, đóng góp mảng [[Seinen]] manga, mong mọi người sẽ góp ý thêm tại trang thảo luận để tôi có thể hoàn thiện bài viết.
}}
{{Cob}}
 
 
 
</div>
Người dùng vô danh