Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
Đã lùi lại sửa đổi 21332029 của Himekou (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 21331913 của 113.189.239.252 (Thảo luận))
(Đã lùi lại sửa đổi 21332029 của Himekou (Thảo luận))
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
{{Trang thành viên}}
<span style="position:absolute;top:1.2cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|link=XXXHOLiC#Nhân vậtspecial:random|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is hitsuzen.]]</span>
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>
 
 
<center>{{cquote|
;If you believe in it, it is real, if you do not, it is fiction...|||''Ichihara Yūko'' <sup>[[XXXHOLiC|XXX Holic]]</sup>}}</center>
 
----
{{boxboxbottom}}
 
<div align=centerleft>
<div style="width: 1200px; max-width: 100%;">
 
<div style="position: relative; margin-bottom: 20px; padding: 10px 20px; overflow: hidden; background: white; -webkit-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;">
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: 100%;">
 
<tddiv style="widthposition: 15%absolute; padding-rightwidth: 10px15%; vertical-align: top;">
<div>
 
<!-- calendar -->
 
</div>
 
</td>
<td style="width: auto; padding-left: 10px; vertical-align: top;">
<div>
 
 
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #FFFFFC"
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Hình ảnh}}
|}
 
 
</div>
</td>
</table>
 
----
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: 100%;">
<div>
----
 
 
Hiện tại, tôi đang tham gia [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]] của Wikipedia tiếng Việt, đóng góp mảng [[Seinen]] manga, mong mọi người sẽ góp ý thêm tại trang thảo luận để tôi có thể hoàn thiện bài viết.
}}
{{Cob}}
 
 
 
</div>