Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{Thành viên vô thần}}
{{Thành viên âm nhạc}}
{{Thành viên:Himekou/Hộp thành viên/LPU}}
{{Thành viên mỹ thuật}}
{{Thành viên văn hóa Nhật Bản}}
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: 100%;">
 
<div style="position: absolute; width: 15%300px; vertical-align: top;">
 
<!-- calendar -->
<center><div style="position: relative; z-index:1; width:auto; font-family: Verdana, sans-serif;border:1px solid #ccc; background: #fff; border-right:3px solid #ccc; border-bottom:3px solid #ccc; text-align: center; padding:3px; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-left: 4px;">
<div style="width:100%; background:#aabbaa">'''Hôm nay''':</div>
<div style="width:100%">{{#time:l|+7 hours}}</div>
<div style="font-size: x-large; width: 100%;"><span class="plainlinks" id="purgelink">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=purge}} <font color="blue">{{#time:j|+7 hours}}</font>]</span></div>
<div style="width:100%;">{{#time:F/Y|+7 hours}}</div>
<div style="background: #aabbaa; color: #000;">'''{{#time:H|+7 hours}}<span style="text-decoration:blink">:</span>{{#time:i|+7 hours}}'''</div>
<div style="background: #aaa; color: #000;">'''{{CURRENTTIME}}''' UTC</div>
</div></center>
<!-- /calendar -->
 
<div style="height: 190px; overflow: auto; padding: 3px; reflist" >
{|
|- valign="top"
|
<center>{{Thành viên:Himekou/Trang nháp/Lịch}}'''Lịch tháng này'''
{{Lịch tháng này}}</center>
|
|}
</div>
</div>