Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{top icon|imagename=Nuvola apps kedit.svg|wikilink=Thảo luận Thành viên:Himekou/Bản nháp|description=Tạo nháp|icon_nr=1|width=25}}
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
 
{{Trang thành viên}}
<div style="position: fixed; top:0; display:block;"><div style="position: relative; width: 1270px; height: 100px; overflow: hidden">
<span style="position:absolute;top:1.2cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is inevitable.]]</span>
<div style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; z-index: 3">{{Trang thành viên}}</div>
</div></div>
 
<span style="position:absolute;top:12.2cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is inevitable.]]</span>
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>
 
<gallery mode="packed-hover">
file:Helsinki z00.jpg|''Thành phố [[Helsinki]] có rất nhiều tòa nhà cao tầng''. Ảnh toàn cảnh với những tòa nhà từ năm đến mười tầng nằm xen kẽ nhau.
</gallery>
 
 
 
 
{|
----