Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế Bồng Nga”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
==Tham khảo==
;Ghi chú
 
==;Chú thích==
{{Tham khảo}}
 
,Tài liệu tham khảo
* ''[[Đại Việt sử ký toàn thư|Đại Việt Sử ký Toàn thư]]'', quyển VIII, bản điện tử
* ''[[Khâm định Việt sử Thông giám cương mục|Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục]]''
* Maspero, Georges, 2002, ''The Champa Kingdom'', Bangkok: White Lotus Co., Ltd., ISBN 9747534991
* John K. Whitmore: ''The Last Great King of Classical Southeast Asia in The Cham of Vietnam: History, society and art'', NXB NUS
 
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
 
{{Thời gian sống|mất=1390|tên=Chế Bồng Nga}}
24.114

lần sửa đổi