Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế Bồng Nga”

Không có tóm lược sửa đổi
 
;Chú thích
{{Tham khảo|2}}
 
,;Tài liệu tham khảo
* ''[[Đại Việt sử ký toàn thư|Đại Việt Sử ký Toàn thư]]'', quyển VIII, bản điện tử
* ''[[Khâm định Việt sử Thông giám cương mục|Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục]]''
24.114

lần sửa đổi