Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{Trang thành viên|nhỏ}}
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
{{top icon|imagename=Gartoon-Gedit-icon.png|wikilink=Thành viên:Himekou/Bản nháp|description=Trang nháp|icon_nr=0|width=25}}
{{top icon|imagename=Nuvola apps kedit.svg|wikilink=Thảo luận Thành viên:Himekou/Bản nháp|description=Tạo nháp|icon_nr=1|width=25}}
<span style="position:absolute;top:21.2cm0cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is inevitable.]]</span>
 
 
 
<span style="position:absolute;top:2.2cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is inevitable.]]</span>
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>
 
</div>
 
 
<div style="position: fixed; bottom:0; display:block;"><div style="position: relative; width: 1270px; height: 100px; overflow: hidden">
<div style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; z-index: 3">{{Trang thành viên}}</div>
</div></div>
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
[[en:User:Himekou]]
[[ja:利用者:Himekou]]