Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
{{top icon|imagename=Gartoon-Gedit-icon.png|wikilink=Thành viên:Himekou/Bản nháp|description=Trang nháp|icon_nr=0|width=25}}
{{top icon|imagename=Nuvola apps kedit.svg|wikilink=Thảo luận Thành viên:Himekou/Bản nháp|description=Tạo nháp|icon_nr=1|width=25}}
<span style="position:absolute;top:3.5cm9cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is inevitable.]]</span>
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>