Khác biệt giữa các bản “Thích phu nhân”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Vũ điệu Sở trong nước mắt ==
Thái tử Lưu Doanh nhân đức nhưng thiếu hẳn sự cứng rắn và quyết đoán nên Hán Cao Tổ có ý cho Lưu Như Ý thay. Thêm sự lôi kéo của Thích phu nhân đòi phế bỏ Lã hậu và thái tử nên Cao Tổ càng có ý quyết định, dự định sẽ cùng hiệu triệu quần thần nghị luận.
 
Lữ hậu lo lắng, bèn sai em là Lữ Trạch đến nài nỉ nhờ [[Trương Lương]] (张良) đang làm thiếu phó giúp Lưu Doanh. Nhờ Trương Lương giúp, Lưu Doanh mời được 4 hiền sĩ trong thiên hạ là [[Đông Viên Công]], [[Giác Lý]] tiên sinh, [[Ỷ Lý]] tiên sinh, [[Hạ Thạch Công]] mà trước đó chính Cao Tổ hoàng đế không sao mời nổi.
Sứ giả của Lữ thái hậu triệu tập, tướng quốc Chu Xương cự tuyệt không nghe lệnh. Lữ thái hậu cả giận, bèn sai người gọi Chu Xương về. Chu Xương về đến [[Trường An]], thái hậu lại sai người mời Triệu vương lần nữa. Triệu vương đành phải ra đi. Chưa đến kinh đô thì Huệ Đế vốn là người nhân từ, biết Thái hậu giận, nên thân hành đón Như Ý ở Bá Thượng, rồi cùng vào cung, luôn luôn kèm Triệu vương, lúc Như Ý đi đứng, ăn uống, Huệ Đế đều ở bên cạnh, thái hậu muốn giết Như Ý nhưng không có dịp nào.
 
Tháng 12, năm [[194 TCN]], Hán Huệ đế buổi sớm ra đi săn bắn. Như Ý còn nhỏ, không thể dậy sớm. Thái hậu nghe tin Như Ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý uống. Lúc mờ sáng, Huệ Đế trở về thì Như Ý đã chết, máu chảy từ mũi, miệng và tai.
 
=== Bị đòn thù tàn độc ===
Người dùng vô danh