Khác biệt giữa các bản “Cache (tin học)”

Trình duyệt web và Máy chủ Web sử dụng Bộ nhớ đệm Web để chứa các phản hồi từ hệ thống máy chủ, chẳng hạn như hình ảnh và các trang web.
 
Bộ nhớ đệm Web giảm thiểu thông tin cần được truyền bằng mạng, bởi vì thông tin được chứa trong bộ nhớ đệm có thể được tái sử dụng. Điều này giúp giảm băng thông và đạtcác đượcqui cáctrình yêu cầu của máy chủ, đồng thời cải thiện tốc độ phản hồi của người dùng trên mạng.
 
Các trình duyệt web sử dụng bộ nhớ đệm liền, một số nhà cung cấp mạng hay tổ chức lại thích dùng máy chủ đệm để bộ nhớ đệm được chia sẻ cho tất cả người dùng trong hệ thống đó.
3

lần sửa đổi