Khác biệt giữa các bản “Họ Sóc”

== Tiến hóa và hệ thống hóa ==
[[Tập tin:Jill Flying 1.jpg|nhỏ|phải|[[Sóc bay phương nam]] (''Glaucomys volans'') trong tông [[Pteromyini]].]]
[[Tập tin:Schoenhoernchen Callosciurus prevosti.jpg|nhỏ|tráiphải|[[Sóc Prevost]] (''Callosciurus prevosti'') của tông [[Callosciurini]].]]
[[Tập tin:Xerus rutilus.jpg|nhỏ|phải|[[Sóc đất không sọc]] (''Xerus rutilus'') của tông [[Xerini]].]]
[[Tập tin:Marmot in France.jpg|nhỏ|tráiphải|[[Macmot Alps]] (''Marmota marmota'') của tông [[Marmotini]].]]
Các loài sóc còn sinh tồn được chia ra thành 5 [[họ (sinh học)|phân họ]], với khoảng 50 [[chi (sinh học)|chi]] và gần 280 [[loài]]. Mặc dù hóa thạch sóc cổ nhất đã biết, ''[[Douglassciurus]]'', có niên đại vào thời kỳ [[tầng Priabona]] (Hậu [[thế Eocen|Eocen]], vào khoảng 37,5 - 35 [[triệu năm trước|Ma]]), nhưng động vật này dường như là sóc cây gần hiện đại, cho dù với hộp sọ nguyên thủy, và trên thực tế nó thường được đặt trong phân họ [[Phân họ Sóc cây|Sciurinae]]. Vì thế, dòng dõi sóc có thể có nguồn gốc từ thời gian sớm hơn thế.<ref name = tolweb>Steppan Scott J. & Hamm Shawn M. (2006): Dự án Web cây sự sống - [http://tolweb.org/Sciuridae/16456/2006.05.13 Sciuridae (Sóc)]. Phiên bản ngày 13-5-2006. Tra cứu ngày 10-12-2007.</ref>