Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến”

{{Danh sách quy định}}
== Đề nghị cho các phản hồi ==
Tất cả các thành viên (bao gồm các thành viên vô danh hay IP) được hoan nghênh bày tỏ ý kiến hoặc quan điểm của mình, đỡđể giúp đỡ cộng đồng đạt đến sự đồng thuận, bằng cách đáp lại (những) lời ''đề nghị cho ý kiến''
 
*Luôn nhớ rằng [[WP:KHONG|Wikipedia là một bách khoa tòan thư mở]], mọi bài viết đều phải theo [[WP:TRUNGLAP|thái độ trung lập]], [[WP:TTKCD|thông tin phải kiểm chứng được]], và [[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa được công bố|Không đăng nghiên cứu chưa được công bố]].