Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Điều lệ”

Chuyển toàn bộ "Bãi miễn điều phối viên" (trong cái quy định vốn được copy nguyên văn đến từng lỗi chính tả từ Điều lệ bầu Bảo quản viên) sang lập Điều lệ bất tín nhiệm điều phối viên.
(Chuyển toàn bộ "Bãi miễn điều phối viên" (trong cái quy định vốn được copy nguyên văn đến từng lỗi chính tả từ Điều lệ bầu Bảo quản viên) sang lập Điều lệ bất tín nhiệm điều phối viên.)
# Ứng cử viên nên cho biết lý do tại sao muốn trở thành điều phối viên để các thành viên khác có thể dựa theo đó mà bỏ phiếu.
Xem thêm [[Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Điều lệ#Quyền bỏ phiếu, đề cử điều phối viên|Quyền bỏ phiếu, đề cử điều phối viên]].
 
==Bãi miễn điều phối viên==
Một khi đã đắc cử, nếu có thành viên cho rằng điều phối viên này lạm dụng quyền hoặc không tôn trọng điều lệ của Wikipedia thì có thể tổ chức [[Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm điều phối viên|bỏ phiếu bất tín nhiệm]] với điều kiện giống như bỏ phiếu bầu điều phối viên, ngoại trừ việc cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được coi là thành công nếu số phiếu thuận lớn hơn 1/2 tổng số phiếu. Khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công, một [[Wikipedia:Hành chính viên|hành chính viên]] sẽ [[m:Requests for permissions#Removal of access|đề nghị]] các ''steward'' xóa chức bảo quản của điều phối viên này. điều phối viên bị cách chức được quyền ra ứng cử lại sau 3 tháng kể từ khi bị bãi nhiệm.
 
Thành viên có quyền yêu cầu bãi miễn điều phối viên khi và chỉ khi:
#Có tài khoản rõ ràng. Các IP do không thể xác định được ai là người sử dụng sẽ không được tham gia.
#Có đóng góp ít nhất 600 sửa đổi đáng kể (như sửa chữa, thêm bớt nội dung bài đã có, viết bài mới, thảo luận tại trang thảo luận bài viết hay trang thảo luận thành viên có liên quan tới viết bài) trong vòng 6 tháng gần đây nhất (6 tháng có lẽ là thời gian đủ để hiểu kỹ về các quy định chung trong Wikipedia) tại các bài viết thuộc không gian chính. Các sửa đổi nhỏ như sửa một vài lỗi chính tả không được tính là sửa đổi đáng kể.
#Trong vòng 6 tháng qua không bị treo/khóa tài khoản lần nào, do người đã bị treo/khóa tài khoản thì ý kiến đề nghị bãi miễn thường có độ tin cậy không cao (nếu bị treo tài khoản một cách vô lý thì một điều phối viên khác chắc chắn sẽ mở khóa và lần khóa trước đó không bị tính là một lần treo tài khoản).
#Trong vòng 6 tháng qua không có các vi phạm khác chưa đến mức bị treo/khóa tài khoản (vi phạm chưa đến mức thành hệ thống) như: sao chép bài viết có bản quyền từ trang Web ngoài; truyền hình ảnh không giấy phép sử dụng, giấy phép không đúng, có giấy phép hợp lệ nhưng không thể/thiếu nguồn kiểm chứng, tùy tiện công kích cá nhân, thiếu thái độ văn minh.
Khi yêu cầu bãi miễn, cần nêu rõ lý do về các vi phạm của điều phối viên bị đề nghị bãi miễn với dẫn chứng cụ thể (liên kết tới nơi có vi phạm) cùng dẫn chiếu tới [[:Thể loại:Quy định chính thức Wikipedia|quy định chung của Wikipedia]] đã bị phi phạm.
 
==Quyền bỏ phiếu, đề cử điều phối viên==
# mở tài khoản và bắt đầu thực hiện các sửa đổi bằng tài khoản đó ít nhất 1 tháng trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
# đã thực hiện ít nhất 100 sửa đổi trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
 
==Chú thích==
<references />
25.810

lần sửa đổi