Khác biệt giữa các bản “Thổ dân Đài Loan”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Dân tộc châu Á bằng Nhóm dân tộc ở châu Á)
*Rukai (魯凱, ''Lỗ Khải'')
*Saisiyat (Saisiat) (賽夏, ''Tái Hạ'')
*Tao (Yami) (雅美/達悟/雅美, ''Nhã Mỹ/Đạt Ngộ/Nhã Mỹ'')
*Thao (邵, ''Thiệu'')
*Tsou (Cou) (鄒, ''Trâu'')
**Nam Tsou
*Truku (Taroko) (太魯閣, ''Thái Lỗ Các'')
**Sediq (賽德, ''Tái Đức Khắc'')
*Tao(Yami) (達悟/雅美, ''Đạt Ngộ/Nhã Mỹ tộc'' )
 
Và một số sắc tộc khác là:
12

lần sửa đổi