Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Kon Tum”

|-bgcolor=#FFE8E8
| 1 †
| [[Martial- Pierre Marie Jannin]] Phước]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1933-1940
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 2 †
| [[Jean- Liévin Joseph Sion]] Khâm]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1941-1951
|