Khác biệt giữa các bản “Thích Kế Quang”

không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{chú thích trong bài}}
{| cellpadding=3px cellspacing=0px bgcolor=#f7f8ff style="float:right; border:1px solid; margin:5px"
|colspan=2 align=center style="border-top:1px solid"| [[Tập tin:Qi jiguang.JPG|nhỏ|giữa|220px|Thích Kế Quang]]
433

lần sửa đổi