Khác biệt giữa các bản “Chữ thập Einstein”

n
'''Chữ thập Einstein''' (còn được gọi là Q2237+030 hoặc QSO 2237+0305) là quasar [[thấu kính hấp dẫn]] nằm ngay sau [[thiên hà]] ZW 2237+030 dưới kính Huchra. Do ảnh hưởng của thấu kính hấp dẫn, thiên hà nhìn có vẻ giống như là có tới 4 nhân chung quanh một thiên hà.<ref name="NYT-20150305">{{Bản mẫu:Chú thích báo|last = Overbye|first = Dennis|authorlink = Dennis Overbye|title = Astronomers Observe Supernova and Find They’re Watching Reruns|url = http://www.nytimes.com/2015/03/06/science/astronomers-observe-supernova-and-find-theyre-watching-reruns.html|date = March 5, 2015|work = [[New York Times]]|accessdate = March 5, 2015}}</ref>
 
Dựa trên sự [[dịch chuyển đỏ]] của quasar, nó cách Trái Đất khoảng 8 tỷ [[năm ánh sáng]], còn theo thấu kính thiên hà thì khoảng cách đó là 400 triệu năm ánh sáng.<ref>{{Bản mẫu:Chú thích báo|last = Overbye|first = Dennis|authorlink = Dennis Overbye|title = Astronomers Observe Supernova and Find They’re Watching Reruns|url = http://www.nytimes.com/2015/03/06/science/astronomers-observe-supernova-and-find-theyre-watching-reruns.html|date = March 5, 2015|work = [[New York Times]]|accessdate = March 5, 2015}}</ref> [[Chiều biểu kiến]] của thiên hà là 0.87x0.34 cung phút<sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;" contenteditable="false">&#x5B;''<span title="This claim needs references to reliable sources. (June 2015)">citation needed</span>''&#x5D;</sup>, trong khi chiều biểu kiến của trung tâm chữ thập chỉ có 1.6x1.6 cung giây.<sup class="noprint Inline-Template " style="white-space:nowrap;">&#x5B;''<span title="This text contradicts text in the article 'Einstein Cross' (June 2015)">contradictory</span>''&#x5D;</sup>.