Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên”

#{{Đồng ý}} Tôi còn cho rằng nên có cơ chế nhiệm kỳ với các bảo quản viên, để trong thời gian đó, họ có thể tập trung vào 1-2 việc lớn cho Wikipedia tiếng Việt. Còn quy định này là hợp lý, vì quyền phải đi kèm với trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi có chút thắc mắc ở khoản về việc vắng mặt quá 1 năm được định nghĩa thế nào: là không có hoạt động (sửa đổi) nào trên Wiki quá 1 năm? Nếu thế có những bảo quản viên cứ 6 tháng, 9 tháng mới vào sửa đổi gì đó một lần thì vẫn được?[[Thành viên:La communista|La communista]] ([[Thảo luận Thành viên:La communista|thảo luận]]) 08:35, ngày 6 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#:Uh chính xác. Trên nguyên tắc thì có thể lách luật dùng trò đó... Cái đó thì chịu thôi. Cùng lắm thì nếu ai muốn thì có thể đề ra cộng đồng, yêu cầu gỡ bỏ quyền BQV đối với BQV có tình trạng lách luật kiểu đó. Cải cách cũng phải từ từ. Trước hết thì quy định này là một bước tiến đi lên.[[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 16:12, ngày 7 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#::Wikipedia ghi nhận đóng góp tình nguyện của từng thành viên dù chỉ sửa một lỗi chính tả hay quét giúp một mẩu rác, huống hồ chúng ta đang muốn các bqv vắng mặt sử dụng công cụ họ được giao. Vậy nên câu "lách luật dùng trò đó" của Trongphu tôi cho rằng không xuất phát từ một suy nghĩ thiện chí. [[Thành viên:Viethavvh|Việt Hà]] ([[Thảo luận Thành viên:Viethavvh|thảo luận]]) 03:41, ngày 18 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#{{Đồng ý}}, Không có ý kiến gì thêm. [[Thành viên:NhanGL2008|NhanGL2008]] ([[Thảo luận Thành viên:NhanGL2008|thảo luận]]) 08:01, ngày 14 tháng 8 năm 2015‎ (UTC)
#{{Đồng ý}}, tôi ủng hộ hoàn toàn ý kiến mà cộng đồng vi.wikipedia.org đưa ra, tôi cho rằng đây là điều cần thiết và xác đáng. [[Thảo luận Thành viên:Hoccachhoc|hoccachhoc]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoccachhoc|thảo luận]]) 23:26 ngày 14 tháng 8 năm 2015‎ (UTC)
26.420

lần sửa đổi