Khác biệt giữa các bản “Công ty tư nhân”

không có tóm lược sửa đổi
{{Refimprove|date=tháng 5 năm 2008}}
{{chất lượng dịch}}
 
{{Quản trị kinh doanh}}
 
'''Công ty tư nhân''' hoặc '''công ty đóng''', là một doanh nghiệp [[công ty (pháp luật)|công ty]] thuộc sở hữu bằng cách [[tổ chức phi chính phủ]] hoặc một số lượng tương đối nhỏ các [[cổ đông]] hoặc thành viên công ty mà không không cung cấp hoặc kinh doanh công ty của nó [[cổ]] ([[cổ phiếu]]) của công chúng nói chung về các [[chứng khoán thị trường]] trao đổi, mà là cổ phiếu của công ty được cung cấp, sở hữu, mua bán, trao đổi riêng tư. Ít hơn các điều khoản mơ hồ cho một công ty tư nhân là "công ty không thể viện chứng'' '''' công ty chưa niêm yết'' 'và''.
 
* [Http://www.forbes.com/lists/2006/21/biz_06privates_The-Largest-Private-Companies_land.html Forbes.com: Công ty tư nhân lớn nhất Mỹ]
 
 
{{Quản trị kinh doanh}}
 
{{DEFAULTSORT:Công ty tư nhân}}