Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên”

n
#:*Nếu những người đã hoạt động đạt được mức độ nào đó thì nên duy trì quyền vĩnh viễn cho họ, tránh việc sau này có hiện tượng "sống lâu lên lão làng" khiến số lượng người phá hoạt lớn hơn số lượng người đóng góp.
#:*Như ở cộng đồng Google MApmaker, quyền của một người dựa trên đóng góp của họ cho cộng đồng và quyền này là vĩnh viễn. [[Thành viên:Laser|Laser]] ([[Thảo luận Thành viên:Laser|thảo luận]]) 05:52, ngày 15 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#{{Chưa đồng ý}} Tôi chưa đồng ý về thời gian rút quyền (đáng lẽ nên là 2 năm) cũng như tính cần thiết của quy định này, theo dõi thảo luận về ý kiến của Thái Nhi và Trungda nhưng đến nay chưa thấy có sự thay đổi ở quy định để có thể chấp thuận. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 06:14, ngày 18 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 
===Phiếu trắng===
16.200

lần sửa đổi