Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
<div style="position: fixed;right:1cm; bottom:5cm;text-align: center;">{{cquote|
;If you believe in it, it is real, if you do not, it is fiction...|||''Ichihara Yūko'' <sup>[[XXXHOLiC]]</sup>}}
</div>