NoychoH

Gia nhập ngày 30 tháng 8 năm 2008
babel
(section)
(babel)
{{Babel|pl|vi-0|fr-4|en-4|eo-4|ru-4|zh-2}}
{{Tiêu bản:User pl}}
{{Tiêu bản:User fr-4}}
{{Tiêu bản:User en-4}}
{{Tiêu bản:User eo-4}}
{{Tiêu bản:User ru-4}}
{{Tiêu bản:User vi-0}}
 
== Quý hóa quá ! Salut! Hi! ==
46

lần sửa đổi