Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Vụ thảm sát ở Bình Phước”

#{{bqx}} Chưa đủ độ nổi bật.--[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 02:23, ngày 19 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#{{bqx}} Tôi không thấy sự việc này "có tầm ảnh hưởng" chỗ nào. Nếu gọi các nội dung tường thuật hiện trường là "phân tích chi tiết" thì tiếng Việt ta dễ dãi quá. [[Thành viên:Vinhtantran|Tân]] ([[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|thảo luận]]) 13:57, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#{{bqx}} Đây là một vụ trọng án, nhưng chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và mang tính nhất thời.--[[Thành viên:Vietuy|Vietuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Vietuy|thảo luận]]) 02:45, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (UTC)
;Giữ
#{{bqg}} Vụ án này xét theo [[Wikipedia:Độ nổi bật (sự kiện)|Các tiêu chí độ nổi bật]] thì vụ án đã đáp ứng "Các sự kiện được cho là rất có thể nổi bật nếu chúng ảnh hưởng rộng rãi (quốc gia hoặc quốc tế) và được nhiều nguồn đề cập đến, đặc biệt nếu nó được các nguồn phân tích lại (như miêu tả bên dưới)". Vì vụ án đã được các cơ quan báo chí lớn đăng tải và phân tích chi tiết. [[Thành viên:K1eprongbuon812|K1eprongbuon812]]([[Thảo luận Thành viên:K1eprongbuon812|thảo luận]]) 14:14, ngày 17 tháng 8 năm 2015 (UTC)