Khác biệt giữa các bản “Phép nhân”

 
== Lũy thừa ==
Phép toán nhân của một số lặp đi lặp lại n lần
:<math>a \times a = a^2</math>
:<math>a \times a \times a = a^3</math>
:<math>a \times a \times a \times ... = a^5n</math>
 
Khi nhân lặp đi lặp lại, kết quả của phép tính được biết như số mũ. Ví dụ,
* 2<sup>7</sup> đọc là 2 mũ bảy
* Còn nhiều lũy thừa khác nữa.
 
Từ đó,
:<math>a^n = a \times a \times a \times a \times ... a </math>
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh