Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
 
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia |
Tên = Trần Nguyễn Minh NhậtTNMN |
Hình = |
Mô tả hình = |
Cấp = Thành viên |
Lúc sinh = 24 tháng 1 |
Nơi ở = |
Giới tính = Nam |