Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Chủ điểm tốt”

không có tóm lược sửa đổi
{{Nội dung chọn lọc|chủ điểm}}
'''Chủ điểm tốt''' là tập hợp những bài viết liên quan với nhau và đạt chất lượng chọn lọc tổng thể. Hiện tại có '''01''' chủ điểm tốt. Để được chọn lọc, chủ điểm phải đạt được một [[Wikipedia:Tiêu chuẩn chủ điểm chọn lọc|hệ thống tiêu chuẩn]].
Trong những hộp chủ điểm bên dưới:
:''{{icon|FA}} chỉ đây là [[Wikipedia:Bài viết chọn lọc|bài viết chọn lọc]] hoặc [[Wikipedia:Danh sách chọn lọc|danh sách chọn lọc]].''