Khác biệt giữa các bản “Phép nhân”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
Phép cộng là một phép toán số thực thi trên hai số Số Nhân và Số Bị Nhân cho ra một Tích Số có thể biểu diển như sau
 
: <math>A \times B = C</math>
 
==Phép nhân==
Người dùng vô danh