Khác biệt giữa các bản “Bệnh truyền nhiễm”

không có tóm lược sửa đổi
| Image = Malaria.jpg
| Alt =
| Caption = <!--A false-colored [[Micrograph]] shows a [[Sốt rét]] [[Apicomplexan life cycle]] migrating through the [[Midgut]] [[Biểu mô]].-->
| field = [[Infectious medicine]]
| DiseasesDB =28832