Khác biệt giữa các bản “Jazz”

không có tóm lược sửa đổi
n
| color = black
| bgcolor = #FFC0CB
| stylistic_origins = [[Blues]], [[FolkDân musicca|folk]], [[American march music|marches]], [[ragtime]], [[classicalnhạc musiccổ điển]]
| cultural_origins = Đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ
| instruments = [[Double bass]], [[Drum kit|drumstrống]], [[guitar]], [[piano]], and[[saxophone]], [[trumpet]], [[clarinet]], [[trombone]], [[hát|giọng hát]], [[vibraphone]], [[Hammond organ]], [[Bass (guitar)|bass]]
| derivatives = [[Funk]], [[jump blues]], [[reggae]], [[rhythm and blues]], [[rock and roll]], [[ska]]
| subgenrelist =