Khác biệt giữa các bản “Tân Hiệp, Thạnh Hóa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
# Huỳnh Công Rây, Đại hội IV, nhiệm kỳ (2005-2010).
# Trần Ngọc On, Đại hội V, nhiệm kỳ (2010-2015).
# Trần Ngọc On, Đại hội VI, nhiệm kỳ (201y-2020).
 
==Chủ tịch ủy ban nhân dân qua các thời kỳ==
Người dùng vô danh