Khác biệt giữa các bản “Tân Hiệp, Thạnh Hóa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
Danh sách BCH - Đảng Bộ xã Tân Hiệp khóa V nhiệm kỳ 2010-2015
# 1- Trần ngọc On - Bí Thư.
# 2-Võ Văn Thức - Phó Bí Thư.(Bùi Anh Văn thay năm 2011)
# 3- Lê Hoàng Hải - Phó Bí Thư -Chủ Tịch ủy ban nhân dân.
# 4-Lê Văn Túc. PCT-ủy ban nhân dân
# 5-Lê Thị Ngoan PCT-ủy ban nhân dân
# 6-Võ Tấn Long
# 7-Nguyễn Văn Dũng
# 8-Trần Thanh Mộng
# 9-Mai Văn Khoe
# 10-Đỗ Văn Nghiệp
 
==Bí thư qua các thời kỳ==
Người dùng vô danh