Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Sinophone”

Avocato đã đổi Thảo luận Thành viên:Sinophone thành Thảo luận Thành viên:2005to2015: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Sinophone” thành “[[Special:Ce…
(Avocato đã đổi Thảo luận Thành viên:Sinophone thành Thảo luận Thành viên:2005to2015: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Sinophone” thành “[[Special:Ce…)
(Không có sự khác biệt)
19

lần sửa đổi