Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Vương Lãng gia truyện]], ghi chép về [[Vương Lãng]]
* [[Vương Lãng tập]], thu thập các tác phẩm của [[Vương Lãng]]
* [[Vương Bật truyện]] của [[Hà Thiệu]], ghi chép về [[Vương Bật]]
* [[Thế ngữ]], còn có tên là [[Ngụy Tấn thế ngữ]] của [[Quách Ban]], ghi chép về các văn nhân thời Ngụy, Tấn
* [[Tứ thể thư thế]] của [[Vệ Hằng]]