Khác biệt giữa các bản “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

n
Kỹ sư hàng không vũ trụ có thể được hiểu là một kỹ sư trên các lĩnh vực cơ bản sau: Kỹ sư máy bay (dân dụng và quân sự), Kỹ sư tên lửa và Kỹ sư nghiên cứu về các thiết bị vũ trụ (vệ tinh, tàu vũ trụ).
 
Ở Việt Nam, kỹ thuật hàng không vũ trụ còn là một lĩnh vực mới. Một số cơ sở chính của nhà nước về việc nghiên cứu và đào tạo kỹ thuật hàng không vũ trụ [[Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam]] (STI)([[Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam]]), [http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-ky-thuat-hang-khong-va-vu-tru/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ] - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không - Đại học Bách khoa TpHCM, Khoa Hàng không vũ trụ- [[Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn]], Trung tâm vệ tinh quốc gia (VNSC) và Hội hàng không vũ trụ Việt Nam (VASA).
 
== Tham khảo ==
*[http://www.sti.vast.ac.vn/ Viện công nghệ vũ trụ Việt Nam]
*[http://vasa.com.vn/Homes/Homes.aspx Hội hàng không vũ trụ Việt Nam (VASA)]
*[Http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-ky-thuat-hang-khong-va-vu-tru/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ] - Đại học Bách khoa Hà Nội
*[http://fas.mta.edu.vn/ Khoa Hàng không vũ trụ- Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn]
*[http://vnsc.org.vn/ Trung tâm vệ tinh quốc gia]
1

lần sửa đổi