Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Céline Dion”

không có tóm lược sửa đổi
{{Chọn lọc}}
{{thông báo thảo luận}}
{{Dự án âm nhạc | chất lượng= CL |độ quan trọng= cao |hình ảnh=|trạng thái=mở}}
{{Dự án Điện ảnh |chất lượng = CL |độ quan trọng = trung bình |hình ảnh = |trạng thái = }}
{{Dự án Tiểu sử|chất lượng =CL |độ quan trọng =trung bình}}
{{Dự án Canada|chất lượng =CL |độ quan trọng =trung bình}}
{{Chọn lọc}}
 
==Đổi tên==