Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Bản danh sách của Schindler”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{Thông báo thảo luận}}
{{Dự án Điện ảnh
|chất lượng = CL
|độ quan trọng = cao
|hình ảnh =
|trạng thái =
}}
{{Dự án Hoa Kỳ
|chất lượng = CL
|độ quan trọng = thấp
|hình ảnh =
|trạng thái =