Khác biệt giữa các bản “William xứ Ockham”

William xứ Ockham theo tu [[dòng Phanxicô]] ngay khi còn nhỏ. Ông học [[thần học]] tại [[Oxford]] vào [[năm]] nào đó giữa [[1309]] và [[1310]]. Vì đủ điều kiện, ông học tiếp môn này với cấp bậc [[cao học]]. Ông bị [[Giáo hoàng John XXII]] gọi về [[Avignon]] để khiển trách tội [[dị giáo]] và William đã bị quản thúc ở đó tới 4 năm chỉ để chờ một phiên tòa xét xử. Một ủy ban được [[Giáo hoàng]] lập ra nhằm điều tra về những gì mà William suy nghĩ và viết ra. Lúc đó, giữa dòng Phanxico và Giáo hoàng tranh luận với nhau về vấn đề [[thanh bần]]. Tuy là một người thuộc dòng tu này, William lại không được Giáo hoàng mời tham dự. Lập tức, ông kết luận Giáo hoàng rằng ông ta là một kẻ dị giáo. Tiếp theo nữa, ông đã trốn khỏi Avignon, nhờ cậy vào [[vua]] [[Louis de Baviere]]. Sau lời chỉ trích đó, William đã bị rút phép thông công. Ông sống nốt quãng đời còn lại bằng việc viết về các vấn đề [[chính trị]] và trút hơi cuối cùng tại [[thành phố]] [[Munich]], [[Bavaria]].
==Những cống hiến==
===[[Tri thức luận]]<ref name="bktt"/>===
Nguồn gốc của điều này đó là William chẳng ưa gì cái [[chủ nghĩa duy thực]] của [[thời Trung cổ]] lúc đó và ông cũng chẳng ưa luôn những lập trường mang tính [[siêu hình]] của những ai theo chủ nghĩa này.