Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
__TOC__
== Định nghĩa ==
Diêm là một que nhỏ làm bằng [[gỗ]], một đầu tẩm hóaphosphor([[phốt chấtpho]]) có khả năng bốc cháy khi cọ xát. Vỏvào baolớp diêmphosphor(hợp chứachất loại khác) trên phophovỏ.Có hai loại diêm: một loại dùng quẹt vào bất cứ bề mặt nào dùng đầu diêm là hợp chất của phosphor trắng,loại này do tính dễ cháy khi cọ sát nên hầu như không còn sử dụng,và loại chỉ dùng trên một bề mặt nhất định (thường là hộp diêm).
 
== Nhược điểm ==
231

lần sửa đổi