Khác biệt giữa bản sửa đổi của “New Line Cinema”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
===Home video distribution===
{{Main|Hãng Giải trí New Line Home}}
 
== Danh sách phim có doanh thu cao nhất ==
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto; margin:auto;"
|+Danh sách phim cao từ trên xuống
|-
! Thứ tự!! Tên phim !! Năm !! Doanh thu !! Ghi chú
|-
! 1
| ''[[The Lord of the Rings: The Return of the King]]''*
| [[2003]]
| $377,845,905
|
|-
! 2
| ''[[The Lord of the Rings: The Two Towers]]''*
| [[2002]]
| $342,551,365
|
|-
! 3
| ''[[The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring]]''*
| [[2001]]
| $315,544,750
|
|-
! 4
| ''[[The Hobbit: An Unexpected Journey]]''
| [[2012]]
| $303,003,568
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]]. hợp tác với Warner Bros và [[Metro-Goldwyn-Mayer Pictures]].
|-
! 5
| ''[[The Hobbit: The Desolation of Smaug]]''
| [[2013]]
| $258,366,855
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]]. hợp tác với Warner Bros và [[Metro-Goldwyn-Mayer Pictures]].
|-
! 6
| ''[[The Hobbit: The Battle of the Five Armies]]''
| [[2014]]
| $253,161,689
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]]. hợp tác với Warner Bros và [[Metro-Goldwyn-Mayer Pictures]].
|-
! 7
| ''[[Rush Hour 2]]''
| [[2001]]
| $226,164,286
|
|-
! 8
| ''[[Austin Powers in Goldmember]]''
| [[2002 in film|2002]]
| $213,307,889
|
|-
! 9
| ''[[Wedding Crashers]]''
| [[2006 in film|2006]]
| $209,255,921
|
|-
! 10
| ''[[Austin Powers: The Spy Who Shagged Me]]''
| [[1999 in film|1999]]
| $206,040,086
|
|-
! 11
| ''[[Elf (phim)|Elf]]''
| [[2003 in film|2003]]
| $173,398,518
|
|-
! 12
| ''[[San Andreas (phim)|San Andreas]]''
| [[2015 in film|2015]]
| $152,930,172
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]].
|-
! 13
| ''[[Sex and the City (phim)|Sex and the City]]''
| [[2008 in film|2008]]
| $152,647,258
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]].
|-
! 14
| ''[[We're the Millers]]
| [[2013 in film|2013]]
| $150,394,119
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]].
|-
! 15
| ''[[Rush Hour (1998 film)|Rush Hour]]''
| [[1998 in film|1998]]
| $141,186,864
|
|-
! 16
| ''[[Rush Hour 3]]''
| [[2007 in film|2007]]
| $140,125,968
|
|-
! 17
| ''[[The Conjuring]]''
| [[2013 in film|2013]]
| $137,400,141
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]].
|-
! 18
| ''[[Teenage Mutant Ninja Turtles (1990 film)|Teenage Mutant Ninja Turtles]]''
| [[1990 in film|1990]]
| $135,265,915
|
|-
! 19
| ''[[Dumb and Dumber]]''
| [[1994 in film|1994]]
| $127,175,374
|
|-
! 20
| ''[[Mr. Deeds]]''
| [[2002 in film|2002]]
| $126,293,452
| Phát hành bởi [[Columbia Pictures]].
|-
! 21
| ''[[The Mask (phim)|The Mask]]''
| [[1994 in film|1994]]
| $119,938,730
|
|-
! 22
| ''[[Hairspray (2007 film)|Hairspray]]''
| [[2007 in film|2007]]
| $118,871,849
|
|-
! 23
| ''[[Horrible Bosses]]''
| [[2011 in film|2011]]
| $117,538,559
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]].
|-
! 24
| ''[[Valentine's Day (2010 film)|Valentine's Day]]''
| [[2010 in film|2010]]
| $110,485,654
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]].
|-
! 25
| ''[[Journey 2: The Mysterious Island]]''
| [[2012 in film|2012]]
| $103,860,290
| Phát hành bởi [[Warner Bros. Pictures]].
|-
|}
 
* Includes theatrical reissue(s).