Khác biệt giữa bản sửa đổi của “New Line Cinema”

Không có tóm lược sửa đổi
'''Canada'''
* [[Alliance Films]] (1989-2010)
* [[Warner Bros.]] (2010–present2010–nay)
 
'''Vương quốc Anh'''
 
* [[Entertainment Film Distributors]] (1990–2009)
* [[Warner Bros.]] (2009–present2009–nay)
* [[Icon Productions]] ([[The Butterfly Effect]]-[[The Butterfly Effect 2]] only) (handled by [[Focus Features|Focus Features International]])
 
 
* [[Village Roadshow Pictures]] (1997-2009)
* [[Warner Bros.]] (2010–present2010–nay)
* [[Icon Productions]] ([[The Butterfly Effect]]-[[The Butterfly Effect 2]] only) (handled by [[Focus Features|Focus Features International]])